Sestdien, 29. oktobrī aizvadījām mūsu otro Datu hakatonu, kurā šoreiz tapa nevien datos balstīti stāsti, bet arī tika strādāts pie inovatīvas datu vākšanas metodes, kas izmanto attēlu atpazīšanas tehnoloģiju.

Tehnoloģija tika izstrādāta ar mērķi noskaidrot skolēnu ēšanas paradumus ēdnīcās, lai vēlāk saprastu, kā mazināt ēdiena izniekošanu skolās. Tā tiks izmantota lielākā projektā, kas pašlaik ir vēl izstrādes stadijā.

Tāpat hakatonā piedalījās pētnieciskās žurnālistikas organizācijas Re:Baltica komanda, kas iedziļinājās datos par skolotāju algu reformu.

Par labāko atzītā grupa savukārt pētīja ārstus un farmācijas firmas, lai datu analīzes rezultātā noskaidrotu, kas kam maksā. Analīzes rezultāti tiks izmantoti, lai turpinātu Latvijas Radio rubriku “Farmācijas neredzamā vara”.

Tā kā tuvojas pašvaldības domes vēlēšanas jau nākamā gada jūnijā, divas komandas pievērsās Latvijas deputātu datiem. Viena no komandām pētīja pašvaldības domju sēžu apmeklējumu, izveidojot rezultātus interaktīvā vizualizācijā. Savukārt otra komanda radīja rīku, kā atvieglot datu ieguvi no VID datubāzes daļēji automatizētā veidā, izpētot pašvaldības deputātu algas.

Tika pētīts arī pašvaldības domju sēžu apmeklējums, kas kļūst aktuāls tuvojoties pašvaldību vēlēšanām. Tās notiks jau nākamā gada jūnijā. Tāpēc pētījumam par pašvaldībām pievērsās arī cita grupa. Tā pievērsās pašvaldības deputātu algām, ko turpina izgūt no VID datu bāzes daļēji automatizētā veidā. Arī šis datu izgūšanas risinājums tapa hakatona laikā.

Pateicamies pētniekiem, žurnālistiem, aktīvistiem, datu analītiķiem un programmētājiem, kas veltīja šo sestdienu nozīmīgu datu stāstu un projektu izveidei. Prieks, ka daži astoņu stundu ilgās koprades rezultā tapušie stāsti, vizualizācijas un metodes jau uzsākuši ceļu uz publiskošanu un jauno instrumentu izmantošanu pētniecībā.

Paldies Banku augstskolai, Ziemeļvalstu Birojam Latvijā un Microsoft Riga par atbalstu pasākuma tapšanā un norisē.

Nākamais hakatons gaidāms Starptautiskajā atvērto datu dienā marta pirmajā sestdienā. Arī tā mērķis būs veicināt atvērto un publiski pieejamo datu izmantošanu sabiedrībai nozīmīgu datu stāstu un atziņu radīšanai.