Esi sveicināts!

Datu skola ir te, lai žurnālisti, nevalstisko organizāciju aktīvisti, un citi sabiedrības locekļi
iegūst spējas efektīvi strādāt ar datiem. Pierādījumā ir spēks!