Sestdien, 4. martā Atvērto datu dienas laikā notika darbs pie sešiem datu projektiem. Trīs no tiem tika veltīti tēmām, kas skar sabiedrības veselību.

Par labākajiem hakatona dalībnieki atzina divus datu projektus. Viena no uzvarētājkomandām izveidoja piedāvājumu datu rīkam, kas, ievadot pacienta diagnozi, parāda attiecīgo valsts kompensējamo zāļu sarakstu un kompensācijas apjomu. Tā risinājums pievērš uzmanību tam kādu atbalstu indivīds saņem retu saslimšanu gadījumā.

Atvērto datu hakatons 2017

Otra labākā komanda pievērsās jautājumam, cik lielā mērā otrais pensiju līmenis ļauj sabiedrības indivīda pensiju uzkrājumam nopelnīt finanšu tirgos un samaksāt banku komisijās. Komanda salīdzināja situāciju Baltijas valstīs un secināja, ka vismazāk gada laikā no 1000 EUR lielas algas nopelna Igaunijā, bet visvairāk Lietuvā.

Atvērto datu hakatons 2017

Citas komanda, kas strādāja ar sabiedrības veselībai svarīgu tēmu, nonāca pie secinājuma, kurās Rīgas vietās būtu jārada iespēja vīriešiem vecumā no 20 līdz 40 gadiem aptiekās pārbaudīt vai notikusi inficēšanās ar HIV.

Atvērto datu hakatons 2017

Šogad viena no hakatona grupām pievērsās arī aizsardzības nozares finansējuma izlietojumam, rodot detalizētu ainu tam, kā šajos gados esam virzījušies pretim 2% nozares finansējumam no iekšzemes kopprodukta.

Arī iekļaujošās izglītības tēma šogad tika skatīta no datu perspektīvas. Tika secināts – neskatoties uz to, ka iekļaujošās izglītības ieviešanai laikā no 2014. līdz 2020. gadam ir piešķirti gandrīz 34 miljoni eiro, aizvien vairāk bērnu Rīgā, kam reģistrēti garīgās attīstības un mācīšanās traucējumi, tiek nošķirti no saviem vienaudžiem un mācās speciālās skolās.

Visbeidzot tika prezentēts arī kāds ārpus hakatona tapis datu projekts, kas gada laikā ievāca datus par cilvēka veselībai kaitīgā elektromagnētiskā starojuma esamību Rīgas centra rajonā. Tā rezultātā tika atklātas vietas, kur tas normu pārsniedz pat piecas reizes.

Darbs pie hakatonā iesāktajiem datu projektiem tiks turpināts, lai to rezultātus sagatavotu publicēšanai medijos un izmantotu nevalstisko organizāciju darbā.

Šis ir jau otrais mūsu rīkotais Atvērto datu hakatons. Pateicamies par atbalstu tā rīkošanā datu vizualizācijas kompānijai Infogram, Ziemeļvalstu ministru padomes birojam Latvijā kā arī starptautiskajai organizācijai Open Knowledge, kas jau otro gadu veicina Atvērto datu dienai veltītu pasākumu norisi pasaulē.