Jautājumi un atbildes

[toc title=”On this page”]

Kāds ir Datu skolas mērķis?

Datu skola strādā, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības organizācijas, žurnālistus un pilsoņus ar prasmēm, kuras nepieciešamas, lai efektīvi izmantotu datus un radītu objektīvu domājošu sabiedrību.

Kāpēc tā vajadzīga?

Atvērtajiem datiem ir milzīgs potenciāls uzlabot cilvēku dzīves visā pasaulē, it īpaši, palielinot valdības caurspīdīgumu, un tādā veidā arī atbildību. Tomēr vairākām grupām, kuras ir vistuvāk šīm problēmām – NVO un žurnālistiem – trūkst prasmes, lai efektīvi izmantotu datus, un bieži vien trūkst arī informētība par pieejamo datu potenciālu.

Datu skolas misija ir mācīt cilvēkiem, kā iegūt spēcīgas zināšanas un radīt pārliecinošus stāstus, izmantojot datus.

Kam paredzēta Datu skola?

Visiem!

Datu skola ir globāla kopiena, un jebkurš ir aicināts piedalīties. Mēs ceram, ka Datu skola būs īpaši noderīga pilsoniskās sabiedrības organizācijām, žurnālistiem un tiem, kuri vēlas izmantot datus savā darba vietā.

Kāds ir piedāvāto prasmju līmenis?

Datu skola sāk no pašiem pamatiem un piedāvā visas nepieciešamās tehniskās zināšanas. Dažreiz Tev būs nepieciešams nedaudz apgūt kodēšanu, lai iegūtu pēc iespējas vairāk informācijas no saviem datiem. Datu skola arī apkopo labākos resursus, kuros vari atrast vēl vairāk informācijas un pamācības.

Lai sāktu mācīties, nav nepieciešamas iepriekšējas prasmes, bet ja Tev šeit piedāvātā informācijas ir pārāk vispārīga un kāds kurss sagādā problēmas, dari mums to zināmu!

Vai Datu skola ir bez maksas?

Visi online materiāli ir bez maksas un tos radījusi Datu skolas kopiena.
Visi Datu skolas materiāli tiek izdoti ar CC-BY-SA licenci, tātad katrs var izmantot un pielāgot savām vajadzībām šeit pieejamo informāciju.

Kā Datu skola strādā?

Principā neviena no grupām, kuras mēs vēlamies iesaistīt Datu skolas darbībā nenāk pie mums, sakot: “Mēs gribam apgūt datu apstrādi!” Protams, bieži vien netiek apzināts tas potenciāls, ko dati varētu tiem sniegt, taču nevar cilvēkiem jautāt: “Ko Tu nezini?”
Tāpēc mūsu pieeja fokusējas uz mācīšanos darot, un to virza dalībnieku reālo problēma apzināšana – to risināšana ir daļa no Datu skolas uzdevumiem.

####Datu ekspedīcijas

Datu ekspedīcija ir atklāsmēs balstīta mācību metode. Praktiski strādājot ar reāliem datiem, mēs izvedam dalībniekus cauri visiem datos balstīta pētījuma soļiem, sākot ar pareiza jautājuma formulēšanu, turpinot ar  datu tīrīšanu, beidzot ar datu prezentāciju. Tādā veidā dalībnieki iegūst prasmes, kas tiem ir nepieciešamas, veidā, kas tiem ir atbilstošākais.

Sākot datu ekspedīciju, tiek dots izpētes temats un mācīšanās notiek komandā. Mēs apvienojam dalībniekus, kas ir mazāk pieredzējuši ar jau pieredzējušiem un aicinām uzdot jebkurus jautājumus jebkurā brīdī. Ekspedīcijas ir veidotas un testētas gan klātienē, gan tiešsaistes vidē.

Kopienas atbalsts Datu ekspedīcijās

Datu ekspedīcijās dalībnieki var uzņemties visu, sākot no pētījuma hipotēzes izveides, beidzot ar gala projekta izstrādi. Dzīvu cilvēku atbalsts var izrādīties ātrāks un efektīvāks par rakstisku pamācību.

Mēs vēlamies veicināt atbalsta sistēmu, kurā kopienas biedri ar prieku atbildēs un palīdzēs konkrētos jautājumos, kad tie rodas.

Vai es varu iegūt formālu kvalifikāciju no Datu skolas?

Galvenie aspekti, lai novērtētu un demonstrētu prasmes ir akreditācija. Mēs strādājam ar jauno OpenBadging kopienu, lai varētu iegūt akreditāciju un sertificētu tiešsaistes “badges” atzinību.

Kas stāv aiz Datu skolas?

Datu skolu vada Open Knowledge Foundation (OKFN) un Peer 2 Peer University (P2PU). Citas organizācijas ir aicinātas pievienoties – jā vēlies iesaistīties Datu skolā, sazinies ar mums!

Datu skolu atbalsta arī Open Society Foundations, Hewlett Foundation un Shuttleworth Foundation.

Vai Datu skola ir neatkarīga?

Tieši tā – mēs darām to, ko grib, un kas vajadzīgs mūsu kopienai.

Vai datu skola aizstāv kādu konkrētu politisko dienas kārtību?

Datu skola nepārstāv nevienu politisko dienas kārtību.

Mēs strādājam ar atvērtajiem datiem, vienmēr, kad tie ir pieejami, taču apzināmies, ka daudzi dati, kas cilvēkiem ir nepieciešami ir slēgti, tāpēc mēs strādājam ar visiem pieejamajiem datiem.

Kāda ir Datu skolas nostāja pret slēgtiem avotiem programmu un datu rīkos?

Datu skola piekopj “pragmatisks, ne fanātisks” pieeju šajos jautājumos.

P2PU un OKFN tic stingriem atvērtu datu avotu principiem – ja ir pieejams atvērts rīks kā alternatīva slēgtam, tam vienmēr tiks dota priekšroka. Katrā ziņā, funkcionalitāte, pieejamība un lietojamība ir galvenais, tādēļ reizēm mēs rekomendējam izmantot slēgtu avotu, ja tas nepieciešams.

Kādas ir Datu skolas materiālu autortiesības?

Visi Datu skolas materiāli ir un būs publicēti, izmantojot CC-BY-SA licenci. Tā tiks piemērota arī kopienas radītiem materiāliem, tāpēc, ja grasies sniegt palīdzīgu roku, pārliecinies, ka esi ar šo mierā.

Man ir jautājums, kurš šeit nav atbildēts – ko man darīt?

Sūti e-pastu uz info@datuskola.lv un mēs ar Tevi noteikti sazināsimies!

Theme by Anders Norén