OData formāta importēšana Excel

  1. Atver interesējošo resursu atvērto datu portālā https://data.gov.lv/lv
  2. Nokopēt datu avota URL
  3. Excel programmā atvērt Data > New Query > From Other Sources > From OData Feed
  4. Ievieto datu avota URL
  5. Nospiež “Load”
  6. Rezultāts

Theme by Anders Norén