Kas mēs esam?

Datu skola ir daļa no School of Data – starptautiska tīkla, kas radīts datu lasītprasmes veicināšanai. Būdami tīkla biedri mēs strādājam, lai nevalstiskās organizācijas, žurnālisti, publiskā sektora institūcijas un pilsoņi iegūst spējas strādāt ar datiem efektīvāk, lai radītu labāku, taisnīgāku un ilgspējīgāku sabiedrību. Pēdējos četros gados starptautiskais tīkls īsteno šo mērķi Eiropā, Latīņamerikā, Āzijā un Āfrikā. Vairāk par School of Data starptautisko tīklu var uzzināt šeit.

Latvijā Datu skola strādā kā kopienakas, apvienojot datu radītājus, programmētājus un žurnālistus, veicina prasmju un zināšanu apmaiņu.

Mūsu misija ir sniegt iespēju sadarboties cilvēkiem, kuri vēlas radīt datos balstītus stāstus un projektus un tiem, kuri rada šos datus. Veidot praktisku spēju, zināšanu un ideju apmaiņas tīklu.

Mūsu vīzija ir, ka kopienas darba rezultātā rodas kvalitatīvi, sabiedrībai nozīmīgi un datos balstīti stāsti.

Mūsu komanda

Nika Aleksejeva, programmas vadītāja Latvijā

nika-aleksejevaNika Aleksejeva ir pasaulē populārā datu vizualizācijas rīka trenere un Datu skolas (School of Data) vadītāja Latvijā.  2014. gadā viņa izveidoja globālu Infogram vēstnieku tīklu, kurā pašlaik ir ~100 datu entuziastu visā pasaulē. Vairāku gadu pieredze žurnālistikā un trīs gadi Infogram sniedz Nikai vajadzīgo pieredzi un izpratni par to, kā datu projekti var kalpot sabiedrības attīstībai. Pasaules prakse rāda, ka datos-balstīti stāsti un projekti nodrošina pamatotāku informācijas bāzi diskusijām un ļauj pieņemt pārdomātākus lēmumus, kas veicina sabiedrības labklājību un intelektuālo attīstību.

Seko Nikai Twitter: @nikaaleksejeva

Epasts: nika@datuskola.lv

 

Theme by Anders Norén