Kas mēs esam

Datu skola ir daļa no School of Data – starptautiska tīkla, kas radīts lai veicinātu datu pratību vispasaules pilsoniskajā sabiedrībā. Būdami tīkla biedri mēs strādājam, lai nevalstiskās organizācijas, žurnālisti, publiskā sektora institūcijas un pilsoņi Latvijā gūst prasmes strādāt ar publiskajiem un atvērtajiem datiem, tā piedaloties labklājīgākas, taisnīgākas un ilgspējīgākas sabiedrības veidošanā. Starptautiskais tīkls īsteno šo mērķi Eiropā, Latīņamerikā, Āzijā un Āfrikā. Vairāk par School of Data starptautisko tīklu var uzzināt šeit.

Latvijā Datu skola strādā kā kopiena, kas, apvienojot datu radītājus, datu analītiķus, programmētājus, žurnālistus un aktīvistus, veicina prasmju un zināšanu apmaiņu. Organizācija veic apmācības, rīko datu hakatonus, laboratorijas un projektus, kas atbilst tās misijai.

Mūsu misija ir nodrošināt platformu prasmju un zināšanu apmaiņai datu pratībā ar mērķi radīt datos-balstītus stāstus, kas risina sabiedrībā aktuālus jautājumus.

Mūsu vīzija ir zinošāka sabiedrība, kas pieņem pierādījumos balstītus lēmumus.

Mūsu komanda

Datu skolas pamata komandu veido tās dibinātāji, kas organizācijas labā strādā brīvprātīgi, nesaņemot par to atalgojumu.

Nika Aleksejeva, programmas vadītāja Latvijā

Nika ir datu vizualizācijas un datu stāstītprasmes trenere, kā arī Datu skolas (School of Data) vadītāja Latvijā. Trīs gadu pieredze pasaulē pazīstamā datu vizualizācijas rīka Infogram komandā, rīkojot apmācības, vebinārus un radot izglītojošus rakstus par datu vizualizāciju Nikai 2016. gadā ļāva kļūt par starptautiskā datu pratības tīkla School of Data pārstāvi Eiropā. Vēlāk Nika radīja tīkla pārstāvniecību arī Latvijā. Nikas pamatdarbs šobrīd ir saistīts ar dezinformācijas pētīšanu digitālajā vidē. Nika ir arī Baltijas Mediju izcilības centra trenere un ir bijusi jauno žurnālistu biedrības FEJS Latvija valdes priekšsēdētāja.

Epasts: nika@datuskola.lv

Ruta Beināre, vadītājas vietniece

Ruta ir socioloģe un atropoloģe, kas savas zināšanas pielieto ikdienā strādājot ar nodarbinātības datiem Centrālajā statistikas pārvaldē. Ruta aktīvi strādā pie lielo organizācijas projektu koordinēšanas. Viņa ir pamatautors tādiem projektiem kā “Izpeldi no Burbuļa” (fiziska datu vizualizācijas instalācija sarunu festivālā Lampa 2018) un virtuālai piedzīvojumu spēlei “Noziegums tīklā”. Spēle izklaidējošā veidā veicināja datu pratību, mediju pratību un kritisko domāšanu.

Epasts: ruta@datuskola.lv

Andis Cīrulis, treneris, digitālo risinājumu konsultants

Andis ir programmētājs un digitālo pakalpojumu aģentūras White Digital līdzibinātājs. Anda formālā izglītība Informācijas tehnoloģiju jomā ļauj viņam sniegt apmācības programmātiskā datu apstrādē izmantojot tādas tehnoloģijas kā Python un SQL. Tāpat Andis ieguvis MBA grādu Rīgas Biznesa skolā.

Epasts: andis.cirulis@gmail.com

Kaspars Riņķevičs, programmētājs

Kaspars ir programmētājs, kam patīk pierādījumos balstīti stāsti. Organizācijā Kaspars ir iesaistīts no tās pirmsākumiem. Tajā viņš aktīvi piedalās organizācijas rīkoto apmācību, hakatonu un grupu darbu rīkošanā, kā arī veic Datu skolai nepieciešamo digitālo risinājumu izstrādi.

Seko Kasparam Twitter: @kaspars_rink

Miķelis Zondaks, atvērto datu eksperts

Miķelis ir ekonometrists, datu analītiķis un biznesa konsultants, kas savu profesionālo pieredzi guva gan publiskajā gan privātajā sekotrā strādājot starptautiskās konsultāciju firmās Latvijā. Datu skolā Miķelis visbiežāk veic konsultācijas par atvērto datu politiku un izmantojumu privātajā sektorā ar mērķi vairot valsts labklājību.

Seko Miķelim Twitter: @zondaks